Naše nabídka

Rekonstrukce střech chalup

Plastový šindel je ideální krytina pro rekonstrukci střech starých chalup. Při použití této krytiny se chalupě vrátí původní kouzlo, které měla při svém vzniku, kdy na střeše byl pravděpodobně použit dřevěný šindel, který později nahradila různě nevhodná krytina (jak vzhledem, tak váhou).

Při provádění rekonstrukcí postupujeme velmi rychle, tak aby objekt byl co nejkratší dobu 'bez střechy'. Obvyklá doba rekonstrukce střechy je 6-10 dní podle velikosti a složitosti střechy.
Postup prací je následovný:
- demontáž původní krytiny (v případě zájmu zajistíme i její ekologickou likvidaci)
- demontáž původního laťování a případná oprava a sanace krovu
- zakrytí střechy difúzní fólií
- nové laťování
- montáž okapového systému a klempířských prvků
- pokládka nové krytiny
1.den 7:00 12:00 16:00
3.den 6.den 7.den

Nové střechy

Krytinu samozřejmě položíme i na nově budované objekty